Dnes oslavuje meniny: Dušana
Hľadať
Hľadať

Žiadne produkty nenajdené...

0   
0.00
Košík

Žiadne produkty v košíku.

Svet hotelovej zelene

Pandémia hotelový svet značne zmenila, avšak pomaly sa aj v tejto sfére ukazuje nádej na lepšie časy. Veríme, že prognóza ostane pozitívna a návštevnosť krásne vyzdobených hotelov či hotelových zariadení, wellnessov, fitness centier či reštaurácií bude stúpať. Veď kvety hneď navodia atmosféru domova, kamkoľvek človek zavíta.

ilustračný obrázok z našich predajní

Interiér a zeleň


Každá budova je charakteristická svojou architektúrou, umiestnením a tiež
účelom, pre ktorý bola postavená. Od týchto parametrov sa odvíjajú vlastnosti a
vzhľad interiéru budovy. Interiér ako taký je možné chápať ako organizovaný
vnútorný priestor tvoriaci hmotné prostredie pre človeka. Všetky funkcie interiéru by
mali byť zohľadnené i pri navrhovaní dekorácii konkrétneho priestoru.
Rastliny sa stali neodmysliteľnou súčasťou interiéru. Do priestoru vnášajú živý,
prírodný, neustále sa meniaci prvok a pôsobia priaznivo na psychológiu človeka. Na
rozdiel od dekorácií z rezaných kvetín majú rastliny tú výhodu, že v interiéri s
optimálnymi rastovými podmienkami vydržia niekoľko rokov. Široká ponuka
sortimentu rastlín dáva na výber takmer neobmedzené možnosti veľkostí, farieb, tvaru
listov, kvetov a habitus rastlín. Správnym kombinovaním jednotlivých druhov vo
výsadbe môžu vzniknúť zaujímavé skupiny, ktoré dotvárajú charakter a atmosféru
interiéru.


Rastliny v interiéri je možné pestovať niekoľkými spôsobmi. Rozlišujeme dva
hlavné spôsoby, ktoré sa v súčasnosti používajú najviac. Je to klasické pestovanie
rastlín v organickom substráte (zemina) a pestovanie rastlín v minerálnom substráte
(keramzit, zeolit, seramis). Jednotlivé pestebné systémy sa od seba líšia použitou
technológiou a substrátom.

ilustračný obrázok z našich predajní


Hydropónia


Vo verejných interiéroch je hydroponický spôsob pestovania rastlín prakticky
najjednoduchšie udržiavateľný a dlhodobo vyskúšaný spôsob pestovania rastlín v
minerálnych substrátoch. Metóda hydroponického pestovania rastlín je známa viac
ako sto rokov, napriek tomu sa s ňou stretávame hlavne vďaka vysokej vstupnej
cene zriedkavejšie. Charakteristickým rysom hydropónie je pestovanie rastlín v
umelom živnom prostredí, kde sú všetky požadované prvky v ľahko dostupnej forme
živného roztoku. Ako náhrada za klasický substrát sú pre hydropóniu používané
špeciálne upravované minerálne substráty.
Oproti pestovaniu rastlín v zemine ma hydropónia celý rad výhod. Štruktúra
minerálneho substrátu sa po celú dobu nemení, prístup vzduchu ku koreňom je
rovnaký na začiatku pestovania i o niekoľko rokov – rastlinu preto netreba často
presádzať. Eliminuje sa znečistenie interiéru od zeminy, miznú aj problémy so
zálievkou, hnojením. Minerálny substrát môže mať rôznu podobu, no najčastejšie
používaným je keramzit hydro. Nerozmáča sa, je stály, zrná sa nemenia pri kontakte
so živným roztokom, je hygienicky nezávadný, neobsahuje zárodky chorôb
a škodcov, jeho hmotnosť neznemožňuje manipuláciu s rastlinami, ale zároveň im
poskytuje dostatočnú oporu pre optimálny vývoj a rast.


Zostava systému
Hydroponické systémy používajú zostavu nádob tvorenú vonkajšou nádobou,
vnútornou nádobou a kultúrnou nádobou. Každá z nich má svoju presne určenú
funkciu. Neodmysliteľnou súčasťou je hladinomer.
Vonkajšia, esteticky stvárnená nádoba tvorí základňu systému. Vonkajšie
nádoby sú v najrozmanitejších farbách, veľkostiach a designe. Vyrábajú sa z plastu,
keramiky, kovu, prútia, dreva alebo kameňa, poprípade sú tieto materiály vzájomne
skombinované. Vnútorná – nepriepustná nádoba je určená na substrát a roztok.
Kultúrna – perforovaná nádoba vyrobená z tenkého a pevného plastu je vysadená
špeciálne predpestovanou rastlinou. Otvory v stene nádoby zabezpečujú prístup
živného roztoku ku koreňom. Systém je doplnený hladinomerom – vodoznakom, ktorý
je dôležitým prostriedkom zisťovania výšky hladiny roztoku v systéme. Priestor medzi
kultúrnou a vnútornou nádobou je vyplnený minerálnym substrátom.
Zdrojom vody a živín v systéme pre rastliny je živný roztok, ktorý sa môže
pripraviť zriedením plných hnojív (tekutých alebo pevných); nesprávna manipulácia
alebo slabé zriedenie roztoku však môže značne poškodiť korene pestovanej rastliny,
preto je vhodnejšie použiť moderné, ionto-výmenné granulové hnojivo, ktoré zaisťuje
dokonalú výživu. Pri zálievke sa postupne vymieňajú ionty vo vode za ionty
obsiahnuté v hnojive. Do systému sa jednoducho dopĺňa iba čistá voda. Veľkou
výhodou iontového roztoku je schopnosť uvoľňovať častice až šesť mesiacov a
rastliny naviac nie sú ohrozované vysokou koncentráciou živného roztoku.


Údržba rastliny
Pri klasickom pestovaní interiérových rastlín v organickom substráte je
najčastejšou príčinou pestovateľskej neúspešnosti zla zálievka. Pri hydroponickom
pestovaní je interval a množstvo doplnenej vody celkom jasne určené hladinomerom.
AK ukazuje vodoznak minimum, pridá sa také množstvo vody alebo živného roztoku, kým
vodoznak neukáže optimum. Potom sa ďalšia zálievka opakuje až po tom, keď vodoznak
opäť klesne na minimum a hladina v nádobe sa doplní roztokom alebo vodou na
maximum. Zostavy sa zalievajú podľa veľkosti nádoby a podľa druhu rastliny
spravidla raz za jeden až dva týždne a udržiavať hladinu vody neustále na optime
nie je vhodné. Z času na čas je potrebné rastliny otáčať okolo svojej osy, aby sa vývoj
habitusu a výškový alebo objemový prírastok tvoril na rastline rovnomerne.
Keďže iba pekné a zdravé rastliny sú nositeľmi pozitívnych pocitov a dojmov je
dôležité realizáciu interiérovej zelene zveriť obchodnému partnerovi, ktorý okrem
zabezpečenia kvalitného rastlinného materiálu a jeho inštalácie dôkaze poskytnúť aj
servis a poradenstvo v oblasti problémov s pestovaním rastlín, aby Vami zakúpené
kvety prosperovali.


Slavomír Šebest, florista

ilustračný obrázok z našich predajní