Prevádzkovateľ e-shopu

Identifikačné údaje firmy VICTOR
Podnikateľské meno: VICTOR, s.r.o.
Adresa podnikania:  Teplická cesta 5251
058 01 Poprad
SLOVENSKO
IČO: 36 444 472
DIČ: 2020015701
IČ DPH: SK2020015701
e-mail: kvetyvictor@kvetyvictor.sk
web: www.kvetyvictor.sk

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 10130/P

Donášková služba a eshop

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Kmecová

Prevádzka: VICTOR, NC Tatry Shoping
Teplická cesta 13
058 01 Poprad
SLOVENSKO

Telefón: 00421 (0) 917 110 990

e-mail: dominika@kvetyvictor.sk

Ekonomicke oddelenie

Kontaktná osoba: Renáta Konkoľová, Mgr. Lenka Šimková
Prevádzka: VICTOR, NC Tatry Shoping
Teplická cesta 13
058 01 Poprad
SLOVENSKO
Telefón:  00421 (0)52 321 66 22
00421 (0)905 429 807
00421 (0) 918 583 204,
e-mail: kvetyvictor@kvetyvictor.sk

Veľkoobchod

Kontaktná osoba: Nataša Martinková
Prevádzka: VICTOR, NC Tatry Shoping
Teplická cesta 13
058 01 Poprad
SLOVENSKO
Telefón: 00421 (0)52 321 66 24
00421 (0)915 207 204
e-mail: sklad@kvetyvictor.sk

Aranžérska dielňa

Kontaktná osoba: Martina Košická
Prevádzka: VICTOR, NC Tatry Shoping
Teplická cesta 13
058 01 Poprad
SLOVENSKO
Telefón: 00421 (0)52 321 66 21
e-mail: sebest@kvetyvictor.sk

KONTAKTUJTE NÁS

RADI ODPOVIEME