Dnes je 26.6.2017
meniny má Adriana, Olívia, zajtra Ladislav, Ladislava

Hotelový systém

Každá budova je charakteristická svojou architektúrou, umiestnením a tiež účelom, pre ktorý bola postavená. Od týchto parametrov sa odvíjajú vlastnosti a vzhľad interiéru budovy. Interiér ako taký je možne chápať ako organizovaný vnútorný priestor, tvoriaci hmotné prostredie pre človeka. Všetky funkcie interiéru by mali byť zohľadnené i pri navrhovaní dekorácii konkrétneho priestoru.

Rastliny sa stali neodmysliteľnou súčasťou interiéru. Do priestoru vnášajú živý, prírodný, neustále sa meniaci prvok a pôsobia priaznivo na psychológiu človeka. Na rozdiel od dekorácii z rezaných kvetín, majú rastliny tu výhodu, že v interiéry s optimálnymi rastovými podmienkami vydržia niekoľko rokov. Široká ponuka sortimentu rastlín dáva na výber takmer neobmedzene možnosti veľkosti, farby, tvaru listov, kvetov a habitus rastlín. Správnym kombinovaním jednotlivých druhov vo výsadbe môžu vzniknúť zaujímavé skupiny, ktoré dotvárajú charakter a atmosféru interiéru. Rastliny v interiéri je možne pestovať niekoľkými spôsobmi. Rozlišujeme dva hlavné spôsoby, ktoré sa v súčasnosti používajú najviac. A to klasické pestovanie rastlín v organickom substráte (zemina) a pestovanie rastlín v minerálnom substráte (keramzit, zeolit, seramis). Jednotlivé pestebné systémy sa od seba líšia použitou technológiou a substrátom.

Hydropónia – Vo verejných interiéroch je hydroponický spôsob pestovania rastlín prakticky najjednoduchšie udržiavateľný a dlhodobo vyskúšaný spôsob pestovania rastlín. Metóda hydroponického pestovania rastlín je známa viac ako sto rokov, napriek tomu sa s ňou stretávame hlavne vďaka vysokej vstupnej cene zriedkavejšie. Charakteristickým rysom hydropónie je pestovanie rastlín v umelom živnom prostredí, kde sú všetky požadované prvky v ľahko dostupnej forme živného roztoku. Ako náhrada za klasický substrát sú pre hydropóniu používane špeciálne upravované minerálne substráty. Oproti pestovaniu rastlín v zemine ma hydroponia celú radu výhod. Štruktúra minerálneho substrátu sa po celu dobu nemení, prístup vzduchu ku koreňom je rovnaký na začiatku pestovania i o niekoľko rokov – rastlinu preto netreba často presádzať. Eliminuje sa znečistenie interiéru od zeminy, odpadajú aj problémy so zálievkou, hnojením. Minerálny substrát môže mať rôznu podobu, no najčastejšie používaným je keramzit hydroton. Nerozmáča sa, je stály, zrna sa nemenia pri kontakte so živným roztokom, je hygienicky nezávadny, neobsahuje zárodky chorôb a škodcov, jeho hmotnosť neznemožňuje manipuláciu s rastlinami, ale zároveň im poskytuje dostatočnú oporu pre optimálny vývoj a rast.

Hydroponické systémy používajú zostavu nádob tvorenú vonkajšou nádobou, vnútornou nádobou a kultúrnou nádobou. Každá z nich ma svoju presne určenú funkciu. Neodmysliteľnou súčasťou je hladinomer. Vonkajšia, esteticky stvárnená nádoba tvorí základňu systému. Vonkajšie nádoby sú v najrozmanitejších farbách, veľkostiach a designe. Vyrábajú sa z plastu, keramiky, kovu, prútia, dreva, alebo kameňa, poprípade sú tieto materiály vzájomne skombinované. Vnútorná – nepriepustná nádoba je určená na substrát a roztok. Kultúrna perforovaná nádoba – vyrobená z tenkého a pevného plastu je vysadená špeciálne predpestovanou rastlinou. Otvory v stene nádoby zabezpečujú prístup živného roztoku ku koreňom. Systém je doplnený hladinomerom – vodoznakom, ktorý je dôležitým prostriedkom zisťovania výšky hladiny roztoku v systéme. Priestor medzi kultúrnou a vnútornou nádobou je vyplnený minerálnym substrátom. Zdrojom vody a živín v systéme pre rastliny je živný roztok, ktorý sa môže pripraviť zriedením plných hnojív (tekutých, alebo pevných) nesprávna manipulácia, alebo slabé zriedenie roztoku však môže značne poškodiť korene pestovanej rastliny, preto je vhodnejšie použiť moderné, iontovymenné granulové hnojivo, ktoré zaisťuje dokonalú výživu. Pri zálievke sa postupne vymieňajú ionty vo vode za ionty obsiahnuté v hnojive. Do systému sa jednoducho dopĺňa iba čistá voda. Veľkou výhodou iontového roztoku je schopnosť uvoľňovať častice až šesť mesiacov a rastliny nie sú ohrozované vysokou koncentráciou živného roztoku.

Údržba rastliny – Pri klasickom pestovaní interiérových rastlín v organickom substráte je najčastejšou príčinou pestovateľskej neúspešnosti zla zálievka. Pri hydroponickom pestovaní je interval a množstvo doplnenej vody celkom jasne určené hladinomerom. Ak ukazuje vodoznak minimum, pridá sa také množstvo vody, alebo živného roztoku, až vodoznak ukáže optimum. Potom sa ďalšia zálievka opakuje až po tom, čo vodoznak opäť klesne na minimum a hladina v nádobe sa doplní roztokom alebo vodou na maximum. Zostavy sa zalievajú podľa veľkosti nádoby a podľa druhu rastliny spravidla raz za jeden až dva týždne a udržiavať hladinu vody neustále na optime nieje vhodné. Z času na čas je potrebné rastliny otáčať okolo svojej osi, aby sa vývoj habitusu a výškový, alebo objemový prírastok tvoril na rastline rovnomerne. Keďže iba pekné a zdravé rastliny sú nositeľmi pozitívnych pocitov a dojmov je dôležité realizáciu interiérovej zelene zveriť obchodnému partnerovi, ktorý okrem zabezpečenia kvalitného rastlinného materiálu a jeho inštalácie dokáže poskytnúť aj servis a poradenstvo v oblasti problémov s pestovaním rastlín, aby Vami zakúpené kvety prosperovali.

| |