Dnes je 26.6.2017
meniny má Adriana, Olívia, zajtra Ladislav, Ladislava

VÝŽIVA RASTLÍN

admin | 24.3.2017

Je dôležité si uvedomiť, že kvetiny pestované v črepníkoch žijú v podstate v pre nich neprirodzených podmienkach. Aby sme im zabezpečili optimálny rast, mali by sme ich  pravidelne hnojiť, najmä v čase ich plnej vegetácie.

Zásobné živiny zo zeminy, do ktorej boli rastliny presadené, sa do 3 – 4 mesiacov vyčerpajú. Rastliny postupne prekoreňujú obsah črepníka a odoberajú z pôdy zásobné živiny. Pozor. Prihnojujeme až vtedy, keď sa už korene rastlín dôkladne rozrástli. A pri hnojení musí byť zemina v kvetináči vždy vlhká!

Rastlinné živiny sú v pôde čiastočne rozpustené v roztoku a čiastočne pútané a chránené pred vyplavením. Pútacia schopnosť zeminy závisí od pomeru humusového a minerálneho podielu. Väčšinu katiónov  (K, Mg, Ca) pútajú ílovité častice, dusík sa skôr viaže na organický podiel. Pre rastlinu je rozhodujúce množstvo ľahko dostupných živín, t.j. živín rozpustných vo vode. Čím viac má zemina organických látok, tým pohyblivejšie sú živiny. Pohyblivosť živín neznamená len ľahkú dostupnosť pre korene rastlín, ale aj ich ľahkú vyplaviteľnosť a potrebu častejšie živiny dopĺňať.

 

Množstvo živín v pôde – dávky 

Každý druh rastlín si vyžaduje pre normálny priebeh jednotlivých rastových fáz určité optimálne množstvo živín v substráte. Pri menšom obsahu sa na rastline objavujú príznaky nedostatku – spomaľuje sa rast a je slabšia tvorba kvetov. Vysoký prísun živín zvyšuje hladinu solí v pôdnom roztoku, rast sa spomaľuje, nastáva depresia až hynutie rastlín. Nároky na množstvo živín jednotlivých rastlín teda súvisia s citlivosťou druhu rastlín na zvýšenie koncentrácie solí v pôde.

 

Optimálny pomer živín 

Popri celkovom množstve živín je dôležitý aj ich pomer v priebehu rôznych rastových fáz rastliny. Pomer živín sa mení v momente, keď sme hnojivo rastline dodali. Závisí priamo od zloženia pestovateľského substrátu a nepriamo aj s tým, že vyvolá zmenu požiadaviek na optimálny pomer svetla či teploty.

Rozdielne teploty a svetelné pomery v lete a v zime tiež menia požiadavky rastlín na pomer hlavných živín.

 

hlavné živiny    

N  - dusík

P  - fosfor

K  -  draslík

 

Zásady správneho prihnojovania živnými roztokmi

 

  • dodržiavať koncentráciu roztoku
  • prihnojované rastliny musia byť prekorenené – hnojíme teda najskôr tri týždne po presadení
  • prihnojujeme vždy v období vegetácie
  • rastliny s chorými alebo zahnívajúcimi koreňmi nehnojíme, očistíme korene a presadíme   
  • rastlinu do zeminy s malým množstvom živín a vysokým podielom piesku prihnojujeme na vlhký substrát, aby sa nezvýšila koncentrácia solí a nepoškodili korene
  • v období plnej vegetácie prihnojujeme v 10 až 14 dňových intervaloch, v zime raz za 3 až 4 týždne
  • v období rastu rastlín (jar, leto), najmä za dostatku svetla, zvyšujeme dávky dusíka, v zime, za nedostatku svetla a tepla, sa kladie väčší dôraz na hnojenie draslíkom
  • pri mladých rastlinách volíme nižšiu koncentráciu živín ako pri starších

 

| |
close